Släktforskning - källor

Mantalslängd för Borgsjö församling, Medelpad 1825

01 Boltjärn - Borgsjöbyn
02 Borgsjöbyn - Byn
03 Byn - Ede - Ensillre
04 Ensillre - Granboda - Grundsjön - Gubbyn
05 Gubbyn - Jämtkrogen - Julåsen - Magdbyn
06 Ovansjö - Oxsjön - Parteboda
07 Parteboda - Råsjö - Sillre
08 Sillre - Västanå
09 Västanå - Västerede - Västernäset
10 Västernäset - Ånge
11 Ånge - Ånge nybygge - Ö
12 Ö - Östby
13 Östernäset - "Torpare med flere": Boltjärn
14 Boltjärn - Borgsjöbyn - Byn
15 Byn - Ede
16 Ede - Ensillre - Granboda - Grundsjön
17 Grundsjön - Gubbyn - Hermanboda - Jämtkrogen - Julåsen - Magdbyn
18 Mjösjön - Ovansjö - Parteboda
19 Råsjön - Sillre
20 Sillre - Västanå
21 Västanå - Västerede - Västernäset - Ånge
22 Ånge - Ö
23 Ö - Östby - Östernäset
24 Östernäset - Kyrkvaktare - Ordinarie båtsmän - Avskedade båtsmän
25 Avskedade båtsmän - "Particulaire personer": Komminister - Kronolänsman m fl
26 Sockenskräddare - Sockenskomakare - Barnalärare m fl
27

{ Hemsida ] [ Anfäder ] [ Dokument ] [ Länkar ] [ Uppdrag ]