Sveriges församlingar 1992

Stockholm

Stockholms län - Tätortskarta

Uppsala län - Tätortskarta

Södermanlands län - Tätortskarta

Östergötlands län (västra delen) - Tätortskarta

Östergötlands län (östra delen) - Tätortskarta

Jönköpings län - Tätortskarta

Kronobergs län - Tätortskarta

Kalmar län - Tätortskarta

Gotlands län - Tätortskarta

Blekinge län - Tätortskarta

Kristianstads län (västra delen) - Tätortskarta

Kristianstads län (östra delen) - Tätortskarta

Malmö

Makmöhus län (västra delen) - Tätortskarta

Malmöhus län (östra delen) - Tätortskarta

Hallands län - Tätortskarta

Göteborg (västra delen) - Göteborg (östra delen)

Göteborgs och Bohus län - Tätortskarta

Älvsborgs län (norra delen) - Tätortskarta

Älvsborgs län (södra delen) - Tätortskarta

Skaraborgs län (västra delen) - Tätortskarta

Skaraborgs län (östra delen) - Tätortskarta

Värmlands län - Tätortskarta

Örebro län - Tätortskarta

Västmanlands län - Tätortskarta

Kopparbergs län - Tätortskarta

Gävleborgs län - Tätortskarta

Västernorrlands län - Tätortskarta

Jämtlands län - Tätortskarta

Västerbottens län - Tätortskarta

Norrbottens län - Tätortskarta

Källa: Rikets indelningar 1992 (http://www.scb.se/Kartor)